Axiální výkyvná kulová ložiska

Řady:
292..E, 293..EX/E, 294..EX/E

Tato ložiska snesou velmi vysoké axiální zatížení i poměrně vysoké radiální zatížení spolu se zatížením axiálním.

Díky kulovitému tvaru valivé dráhy vnějšího kruhu se tato ložiska vyznačují rovněž dobrým úhlovým pohybem.