Kulová ložiska s kosoúhlým stykem

Řady:
70..C, 72..C, 72.., 73.., 72..B, 73..B

Tento typ ložiska může být zatížen velým radiálním a axiálním zatížením v jednom směru. Nosnost je ve srovnání s kulovými ložisky s drážkami díky velkému počtu kuliček podstatně vyšší. Podle úhlu dotyku je možno tato ložiska rozdělit do tří skupin:

  • Ložiska s úhlem dotyku 15° pro vysoký počet otáček, označovaná příponou "C".
  • Ložiska s úhlem dotyku 30° pro všeobecné použití bez zvláštního označení.
  • Ložiska s úhlem dotyku 40° pro vyšší axiální zatížení, označovaná příponou "B". Pro zvláštní případy montáže jsou možná provedení "DF" nebo "DB" (pro velké radiální a axiální zatížení v obou směrech), či "DT" (pro velké radiální zatížení a vyšší tuhost v jednom axiálním směru).
 

Dvouřadá ložiska s kosoúhlým stykem

Řady:
52.., 53.., 52..ZZ, 53..ZZ
52..-2NS, 53..-2NS

Tento typ ložiska byl zkonstruován pro obzvlášť vysoké radiální zatížení společně se smykovou silou v obou směrech. Takovéto ložisko se často používá na konci hřídele k přesnému axiálnímu vedení.Nejčastěji se používají řady 5200 a 5300, protože se jedná o velmi levně vyrobitelná dvouřadá ložiska. 

Tato ložiska je možno dodávat s vynikajícím těsněním na obou stranách. Označují se pak příponou "2NS". Tato těsnění zamezují pronikání nečistot a prachu.Utěsněný typ ložiska se používá nejčastěji v elektrických spojkách klimatizace pro automobily, protože prostor kolem motoru je příliš malý. Vnitřní vůle v ložisku se přímo zmenšuje, aby se dodatečně zvýšila tuhost a aby se zabránilo korozi vlivem oděru.