Válečková ložiska

Řady:
N2.., NU2.., NUP.., NJ2..
NU2..EG, NJ2..EG, NUP2..EG
N3.., NU3.., NUP3.., NJ3..
NU3..EG, NJ3..EG, NUP3..EG

Díky čárovému dotyku mezi ložiskovým kroužkem a válečkem odolají válečková ložiska vysokému radiálnímu zatížení a jsou vhodná také pro vysoké provozní otáčky.

Válečky drží axiálně po vnitřním a vnějším kruhu mezi pevnými okraji. Tento typ konstrukce usnadňuje zástavbu a demontáž zejména tam, kde je pro oba ložiskové kroužky nezbytné pevné lícování. 

Podle účelu použití se tato ložiska dodávají s různě umístěnými okraji.

N,NJ,NF,NU,RNU: integrální (nedělená) žebra (obruby)
NH,NP;NUP;NUH: integrální a volná žebra
NN,NNU: ložiska ve dvou řadách

Sestavy, mající integrální obruby nebo volná žebra na vnitřních i vnějších kroužcích mohou nést malé axiální zatížení. Protože však tento typ ložiska  podpírá axiální zatížení-kluzný pohyb mezi koncem válečků a čely obrub, je zde axiální zatížení omezeno.Válečková ložiska se dvěma řadami se používají pro vysokorychlostní aplikace a aplikace s vysokou přesností jako jsou; podpěra hlavní hřídele pro soustruhy, frézky, obráběcí centra.