Automobily

Naše firma Nachi Europe GmbH dodává v celém světě komponenty pro automobilový průmysl motorových vozidel a díly motorových vozidel a v této oblasti má největší podíl na světovém trhu.

K našim produktům v tomto obchodním odvětví patří výrobní linky a jednotlivé díly vozidel. Výrobní linky zjednodušují normální pracnost. Máme k dispozici roboty, které mohou provádět různé činnosti, a to zejména roboty pro svařování, lakování a montáž. Oblast obchodní činnosti výroby dílů motorových vozidel zahrnuje produkty jako jsou kuličková ložiska v kloubových hřídelích, speciální kuličková ložiska pro klimatizační zařízení, díly převodovek a motorů a ložiska spojek.

Použitím našich kuličkových ložisek v kloubových hřídelích vozidel sledujeme cíl, aby řízení vozidla bylo bezpečnější a stabilnější.

Dále můžeme přispět našimi díly převodovek a motorů k lepšímu energetickému výkonu a k dosažení vyššího energetického stupně účinnosti. Naše ložiska spojek zajišťují tichý a klidný průběh rotačního pohybu. V oblasti klimatizačních zařízení jsme vyvinuli radiálně axiální kuličková ložiska, která umožňují, že klimatizační zařízení jsou odolná proti vysokým rychlostem a vysokým teplotám. V oblasti klimatizačních zařízení máme nejvyšší podíl na světových trzích.

Naše roboty usnadňují a urychlují různé stupně pracovních procesů, zejména co se týká oblasti svařování, lakování a konstrukce. Naše roboty se vyznačují vysokým stupněm využití a přesnou prací ve všech oblastech.

Neustále vyvíjíme nové roboty, abychom nalézali další a další automatizovaná řešení pro výrobní podniky. V této oblasti dodáváme také našim zákazníkům inovační systémová řešení, která jsou vyvinuta na bázi našeho potenciálu – vyvinout automatizovaná řešení, která odpovídají nejnovějšímu stavu techniky.