Průmysl

Firma Nachi Europe GmbH nabízí zákazníkům z oblasti průmyslu světově uznávané inovované produkty a služby. Zvláštní pozornost věnujeme úsekům výroby převodovek, průmyslových jeřábů, báňského průmyslu a papírenského průmyslu.

Velice pozorně nasloucháme přáním a podnětům našich zákazníků. A to zejména tehdy, když jsou tyto podněty zaměřeny na budoucí rozvoj. Naši zákazníci mají prospěch z inteligentního propojení kompetencí v celém koncernu. Obsáhlým portfoliem produktů a efektivními servisními službami se firma Nachi Europe GmbH řadí k  preferovaným partnerům v oblasti výroby převodovek.

Jako vedoucí firma světové úrovně z hlediska výroby nástrojů pro oblasti výroby převodovek, průmyslových jeřábů, báňského průmyslu a papírenského průmyslu pokrývá firma Nachi Europe GmbH kompletní řetěz vytváření hodnot při výrobě inovačních nástrojů – počínajíc vyhledáváním nových technologií, přes realizaci prodeje, až po řešení přizpůsobená individuálním potřebám zákazníka.

Naše produkty v oblasti čtyř průmyslových odvětví se týkají hlavně válečkových ložisek a kuličkových ložisek. Všechny typy našich kuličkových ložisek a válečkových ložisek se vyznačují tím nejvyšším stupněm zatížení a provozní životnosti. Zatížení a odolnost jsou v souladu s příslušnými nástroji a stroji. Naším cílem je dosáhnout vysokého stupně přesnosti a vytížení strojů, a vyrábět profilované materiály, které se velmi přibližují konečnému tvaru.