Letectví

Firma Nachi Europe GmbH nabízí v oblasti letectví komponenty světové úrovně. Vyrábíme naprogramované nástroje pro výrobu proudových pohonů a motorů proudových letounů. Zejména podporujeme funkční spolehlivost a budování automatizovaných středisek.

Jako přední světový podnik na výrobu nástrojů pro proudové motory a proudové pohony pokrývá firma Nachi Europe GmbH celý řetězec vytváření hodnot při výrobě inovačních nástrojů – počínajíc hledáním nových technologií přes realizaci řešení přizpůsobených individuálním požadavkům zákazníka.

Naším cílem je dosažení vysoké rentability při dodržení vysokého stupně přesnosti. Jsme vedoucí firmou na světovém trhu vysoce přesných protahovacích nástrojů a čelních fréz, které podstatně zjednodušují obrábění dosedacích ploch plynových turbin a tryskových motorů. Naše výrobky v této oblasti působnosti se vyznačují mimořádnou přesností. Naše výrobky jsou energeticky účinné, kompaktní vysoce výkonné. Navíc se v tomto odvětví hydraulických zařízení pro strojírenství umisťují na nejvyšších místech ve světě. Naše roboty podstatně ulehčují práci. V této oblasti máme robotické systémy pro impulzní svařování a zařízení na stříkání laku a rozprašování.

Naše roboty provádějí práce samostatně a s vysokou přesností a pečlivostí.

Ovládáme obchodní sektor letecké dopravy a dodáváme vždy nové, inovační produkty pro tento obor, a tím zvyšujeme naše podíly na trhu stále víc a více.