Elektronika

Firma Nachi Europe GmbH je vysoce aktivní na obchodním úseku elektroniky. K našim produktům v této oblasti obchodu patří úsek přesného strojírenství, řezací stroje a roboty, které mají zvládnout různé úlohy. Naše výrobky z oblasti elektroniky jsou používány v nejrůznějších elektronických přístrojích a zařízeních.

Obsáhlý know-how a dlouholeté zkušenosti jsou základnou pro naše vedoucí postavení jako subdodavatele pro stroje, které se používají na úseku elektroniky. Vyvíjíme řešení přizpůsobená potřebám zákazníka a nabízíme inovační díly přístrojů ve špičkové jakosti a s vysokým stupněm výkonnosti, a uskutečňujeme to, co slibujeme.

Naše vysoce přesné stroje se používají v odvětví elektroniky pro výrobu magnetických hlav pevných disků a optických komunikačních systémů, včetně videokamer, televizních přijímačů a mnohých jiných přístrojů. Dodáváme komponenty pro prvky s tekutými krystaly pro televizní přijímače a formy pro digitální kamery a čočky pro rekordéry DVD v nanometrech. Naše výrobky pro tato citlivá zařízení se vyznačují mimořádně vysokou jakostí a dlouhou životností.

Dále vyrábíme roboty pro čistění prostor pro výrobu monitorů TFT. Charakteristické pro tyto roboty je samostatný druh práce, provádění práce na mimořádně vysoké úrovni, aby se vyhovělo vysokým nárokům na jakost zařízení.

Naše výrobky tohoto obchodního úseku nejsou vhodné pouze pro shora uvedená zařízení, nýbrž mají široké použití, jako například pro kompresory nebo klimatizační zařízení v obytných domech nebo kancelářích.